Pod tymi warstwami zalegają skały nie przepuszczające wody, np. gliny, granity, od powierzchni dzieli wody głębinowe najczę­ściej glina. Jednakże mimo to do warstw prze­puszczalnych przenikają wody z opadów atmo­sferycznych. Dzieje się tak w miejscach, gdzie warstwa wodonośna podchodzi do powierzchni ziemi. Tak więc miejsce zasilania oddalone może być setki kilometrów od miejsca, gdzie dowiercono się do międzywarstwowych wód mineralnych.Gdy wodonośna warstwa razem z leżącymi nad nią warstwami nieprzepuszczalnymi two­rzy nieckę (zwaną też basenem), między warst­wowa woda znajduje się pod dużym ciśnie­niem. Jeśli w takiej niecce zostanie wykopana studnia, poziom wody w niej podniesie się albo nawet zacznie ona tryskać w postaci fontanny. Międzywarstwowe wody znajdujące się pod ciśnieniem nazywane są wodami artezyjskimi (od francuskiej prowincji Artois, gdzie po raz pierwszy znaleziono tego typu źródła).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *