Klasyfikacja wszystkich występujących w przyrodzie wód nie jest łatwa. Bardzo wiele odkrytych źródeł ma wody o najróżniejszym składzie. Także podział wód mineralnych ze względu na ich właściwości lecznicze, jak do­tąd, nie powiódł się. Częściowo dokonali tego W. Iwanow i G. Niewrajew, którzy opracowali, po długotrwałych i żmudnych badaniach licz­nych źródeł, w tym także przez siebie odkry­tych, klasyfikację wód leczniczych występują­cych w Związku Radzieckim. Uwzględnili w niej jakościowe różnice między różnymi woda­mi oraz różnice w ich pochodzeniu . Poszczególne parametry wód: ogólna minerali­zacja, zawartość poszczególnych składników, temperatura, zawartość mikroelementów, kwa­sowość (pH), radioaktywność itd., określane są nie oddzielnie, lecz kompleksowo. Jest to bardzo ważne dla oceny wód mineralnych ze względu na ich właściwości lecznicze.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *