BARDZO CENNE ŹRÓDŁA

Bardzo cenne źródła wód kwasowęglowych o    różnym składzie występują na obszarach, gdzie znajdują się młode (w geologicznym ro­zumieniu tego terminu) skały magmowe. Roz­topione skały magmowe wnikając w warstwę skał osadowych powodują wytwarzanie się dwutlenku węgla. Przebija się on ku powierz­chni Ziemi, rozpuszczając się w podziemnych wodach o różnych temperaturach i różnym składzie chemicznym (chlorkowo-sodowe, chlorkowo-siarczanowo-sodowe i… Czytaj więcej »

GORĄCE WODY MINERALNE

Bardzo wiele gorących wód mineralnych (szczaw, siarkowodorowo-węglanowyeh, chlor­kowych, siarczanowych, zawierających duże ilości żelaza, aluminium, a czasem i arsenu) znajduje się na obszarach z czynnymi wulka­nami; w Związku Radzieckim występują one na południowym wschodzie Kamczatki i na Wyspach Kurylskich.Na obszarach aktywnych wulkanicznie i mło­dych (w geologicznej skali czasu) występują gorące źródła o temperaturze 70—90°C. Są to… Czytaj więcej »

JAK POWSTAŁY WODY LECZNICZE?

Ciekawe, że dzikie zwierzęta: dziki, niedźwie­dzie, jelenie — nierzadko korzystają ze źródeł wód mineralnych. W znakomitym opowiadaniu Zycie szarego niedźwiedzia E. Seton-Thompson barwnie opisał, jak stary niedźwiedź reumatyk Webb skutecznie leczył się kąpielami w dole napełnianym siarczanową wodą mineralną w Górach Skalistych, w pobliżu rezerwatu Yellowstone. Jak powstawały wody lecznicze? W jakich miejscach same wypływają na… Czytaj więcej »

WODY LECZNICZE

Szczególnie korzystne są kąpiele w morzu i w basenach z wodą morską połączone z pły­waniem. W wodzie morskiej o dużym zasoleniu ciężar ciała wynosi zaledwie 1/10 ciężaru w po­wietrzu. Zwiększa to znacznie możliwości ru­chowe kąpiącego się i ułatwia pracę układu krążenia. Badania wykazały, że pływanie żab­ką stanowi skuteczny sposób leczenia wad po­stawy i skrzywienia kręgosłupa… Czytaj więcej »

LECZNICZE WŁAŚCIWOŚCI

Szczególnie poleca się go w przypadkach zakłócenia procesów przemiany materii (otyłość, podagra), a także osobom przemęczonym pracą, cierpiącym na rozstrój nerwowy i zaburzenia snu. Jednakże pobyt w pełni lata, w największe upały w stre­fie ciepłego klimatu morskiego (Morze Czarne, Morze Śródziemne, Adriatyk) <nie zawsze jest wskazany.Lecznicze właściwości ma także nagrzany słońcem piasek nadmorskich plaż, nasycony solami.… Czytaj więcej »

OCHŁADZANIE CIAŁA

Ochładzanie ciała podczas morskiej kąpieli sprzyja hartowaniu organizmu, a także przy­spiesza spalanie cukru i tłuszczy, wzmaga pra­cę nerek. Klimat morski, jak wynika z licz­nych obserwacji, ma wpływ na mechanikę od­dychania: ruchy klatki piersiowej są wolniej­sze i głębsze, wzrasta pojemność oddechowa płuc. Klimat ten sprzyja zabliźnianiu się ognisk gruźlicy w płucach. Zjonizowane morskie po­wietrze leczy chroniczne… Czytaj więcej »

SIŁA ŻYWIOŁU

Dlatego nie należy jak to niektórzy robią — bezpośrednio po kąpieli biec pod natrysk i zmywać z siebie, jak mówią, morską sól. Kąpiele morskie są wskazane nie tylko przy spokojnym morzu, ale także podczas przyboju umiarkowanej sile, kiedy to spieniona woda wzmaga bodźcowe działanie marskiego żywio­łu. Ciało kąpiącego się jest wówczas poddawane wodno-powietrznemu masażowi, podczas które­go występuje działanie… Czytaj więcej »